ไทยแชมป์โลก!! ส่งออกยางพารา ครึ่งปี Sixty Five สูงสุด ครองตลาดจีน 49%

หลังจากนั้นมีการเยือนในระดับรัฐมนตรีของทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และล่าสุด คือ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปลายเดือน ส.ค. เอกชนขยับเป้าส่งออกข้าวปี sixty five เป็น 7.5 ล้านตัน-7 เดือนโกยรายได้เข้าประเทศ 7.1 หมื่นล. นายรังสิมันต์ ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการแต่งตั้งและเลื่อนขั้นที่เขาเรียกว่า "ตั๋ว" ในแวดวงสีกากี โดยยกตัวอย่างชื่อของ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ และ พล.ต.ต. "จ." ซึ่งแม้นายรังสิมันต์จะเอ่ยเพียงชื่อย่อ แต่ชาร์ตที่นำมาแสดงกลางสภาปรากฏชื่อ พล.ต.ต. FIPALIFTmax รับน้ำหนัก…